cursus recreatief rijden 15/03/2014

We gaan Recreatief Rijden.Wat dit concreet inhoud wordt wel duidelijk in de lessen. Het
belangrijkste is dat er geen verwachtingen worden gesteld naar de gebruikte optoming
(zadel, bit); zowel engelse, western als ‘NH’ optomingen zijn toegestaan. Ook wordt er
geen nadruk gelegd op typische wedstrijd bewegingen. Anders gezegd, iedere combinatie is
welkom, mits deze de algemene veiligheid niet in het gedrang brengt.